Brno advokát, odměna - JUDr. Jan Kovařík

Odměna

 

                                                                                                         
Odměna

 

  Odměna za právní služby je sjednána na základě smlouvy o poskytování právních služeb

 • smluvní   –  
 • na základě dohody s klientem bez ohledu na počet provedených úkonů
 • mimosmluvní   –
 • podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
 • podílová   –  
 • stanovená procentem z vysouzené částky na základě dohody s klientem
 • paušální   –  
 • za opakující se časové období (zpravidla kalendářní měsíc) bez ohledu na počet učiněných úkonů nebo rozsah poskytnutých služeb.


   

  Leave a Reply