Brno advokát, JUDr. Jan Kovařík
Právní služby Kontakt Obchodní právo

Právní služby

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby širokého zaměření zahrnující občanské, obchodní, trestní, rodinné, pracovní, insolvenční a správní právo, včetně práva myslivosti

Kontakt

Hrnčířská 23, 602 00 Brno
akkovarik@volny.cz
602 728 414 (mobil)
541 210 342

Obchodní právo

Zastupování v obchodněprávních sporech včetně sepisování smluv a podání (smlouvy kupní, o dílo, mandátní, žalobní návrhy a další)

Advokátní kancelář JUDr. Jana Kovaříka poskytuje již od roku 1996 komplexní právní služby zejména v oblastech obchodního, občanského, rodinného, trestního, správního práva a práva myslivosti.